Mediálna spolupráca

 

Mediálna spolupráca je forma vzájomného partnerstva, ktorá je určená jednotlivcom alebo agentúram, ktoré sa podieľajú alebo priamo organizujú spoločenskú, kultúrnu alebo športovú akciu. Výsledkom mediálnej spolupráce je propagácia akcie na stránkach spoločnosti JMreality. Cieľom mediálnej spolupráce je vzájomná propagácia oboch zúčastnených strán.

V prípade záujmu o mediálnu spoluprácu resp. zverejnenie reklamných bannerov na našich stránkach nás kontaktujte

 

NAŠI PARTNERI